3HO Polska
Stowarzyszenie promujące naukę
Kundalini Jogi, według systemu
Yogi Bhajana.
facebook 3HO Polska
 
 

nKYTA Polska


W 2011 roku przy Stowarzyszeniu 3ho Polska wyodrębniliśmy zespół KYTA Polska, by rozszerzyć przestrzeń dla działań nauczycieli Kundalini Jogi w Polsce.

 

Współpracuje on i korzysta on z praw Stowarzyszenia 3HO Polska (osobowości prawnej, konta, statusu opp, obsługi administracyjno-księgowej), a jego działanie jest dedykowane sprawom nauczycielskim. Aby działać w KYTA, nie trzeba nawet być członkiem stowarzyszenia 3HO Polska.

 

Wystarczy ukończyć kurs nauczycielski Kundalini Jogi wg Yogi Bhajana i chęć działania.


KYTA nie jest stowarzyszeniem i w związku z tym brak wymogów prawnych wobec jej członków, takich jak: deklaracja przystąpienia, nabywanie i  utrata członkostwa, coroczne walne zebrania.


Posiada grupę kierującą,

wybieraną przez nauczycieli Kundalini Jogi w Polsce

oraz swój budżet, o którego wykorzystaniu decyduje grupa kierująca.


email do korespondencji: nkyta@3ho.pl

  

Środowisko nauczycieli Kundalini Jogi w Polsce jest takie, jakim je tworzymy.


  

 
 
 
 
Stowarzyszenie  /   Joga  /   Styl życia  /   Wydarzenia  /   Publikacje  /   Nauczyciele  /   Linki  /  

2009© 3HO Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

wykonanie inti.pl
>