3HO Polska
"Podczas medytacji śmieci Twojej podświadomości zaczynają wychodzić na powierzchnię.
Medytacja nie jest przyjemna.
Medytacja jest jak sprzątanie domu"

Yogi Bhajan
facebook 3HO Polska
 
 

Elementy Kundalini Jogi

Kundalini Joga praktykowana według systemu składa się z pięciu elementów,

o regenerującym, wzmacniającym, uzdrawiającym oraz często transformującym działaniu:

 

  • Wprowadzenie poprzez mantrę Kundalini Jogi "Ong Namo Guru Dev Namo",
  • Kriya czyli ćwiczenia w ściśle określonej kolejności pozycji, z pranayamą, mantrą i mudrą,
  • Relaksacja najczęściej w pozycji leżącej,
  • Medytacja Kundalini Jogi w jej różnych formach,
  • Zamknięcie mantrą Kundalini Jogi "May the long time...Sat Nam".

Kriya oznacza i wskazuje na Siłę Działania. Jest zestawem dynamicznych pozycji, połączonych z oddechem, mających określony efekt na ciało i umysł. Kriya oczyszcza krew, system limfatyczny, system gruczołów dokrewnych, wzmacnia system nerwowy, mięśniowy i układ kostny. Dzięki temu oczyszczającemu działaniu na ciało fizyczne, umysł staje się klarowny, przejrzysty i uważny. Kriya jest fantastyczną praktyką dla całej istoty ludzkiej na jej trzech głównych poziomach; fizycznym, mentalnym i duchowym.

 

Praktyka Kundalini Jogi  ma oczyszczający wpływ na podświadomość. Zawartość podświadomości w postaci kompleksów i nieuświadomionych programów wpływa negatywnie na naszą codzienność. Rozszerzona świadomość rozpoznaje rodzaj i wpływ określonych archetypów podświadomości, czyli uniwersalnych struktur, jakie przyjmuje podświadomość. Możemy na przykład zobaczyć i zmierzyć się z uniwersalnym archetypem cienia, tego co zostało zepchnięte do podświadomości, a co nadal ma wpływ na naszą indywidualną rzeczywistość. Oczyszczenie podświadomości zachodzi podczas kriyi praktykowanej w czasie: stąd cykle 40, 90, 120 czy 1000 dni praktyki kriyi o określonym działaniu.

 

Relaksacja pozwala uwolnić resztę stresu i napięcia, rozprowadzić wytworzoną energię do wszystkich części ciała, doświadczyć głębszej regeneracji. Jest to niezbędna i bardzo ważna część Kundalini Jogi, podczas której zachodzi głębokie samouleczanie. Trwa zazwyczaj 11 minut.

 

Medytacja polega na wywołaniu neutralnego aspektu "świadka" - obserwatora: "Medytuj, pomiń umysł i obserwuj".

Jest to poziom medytacji, w którym nadal istnieje ten co obserwuje i obiekt jego obserwacji. Kiedy następuje spontaniczny przepływ medytacji zwany Dyan czy Simran, nawet ten podział zanika.

 

Medytacja to przebywanie z samym sobą i z tym co jest. Uwarunkowania, które kształtują nas w dzieciństwie i wczesnej młodości, tworzą strukturę fałszywej tożsamości zwanej ego, składającej się z opinii innych na nasz temat, zapożyczonych wierzeń i systemu wartości, z którymi się utożsamiamy. Rzeczywistość jest ciągłym przepływem wolnym od uwarunkowań, ego staje się więc cenzorem rzeczywistości i kształtuje obraz według programu, który go ukształtował. Nasza prawdziwa natura ma cechy wolności i spontaniczności. Medytacja jest zatem drogą samopoznania i narodzin całkowicie niezależnej emocjonalnie, umysłowo i duchowo, wolnej jednostki w komunii z całością egzystencji.


Medytacja Kundalini Jogi może zawierać elementy jogi takie jak mudra, mantra, wizualizacja, pranayama, które stanowią oparcie dla umysłu. Celem Medytacji Kundalini Jogi jest oczyszczenie warstw podświadomości, równocześnie wykształcenie umysłu neutralnego. Umysł neutralny to inaczej umysł medytacyjny, zdolny do kontemplacji tego co jest, odczuwania wrażliwej i ciągle zmieniającej się rzeczywistości. Twoja świadomość wzrasta w miarę przedłużania i pogłębiania neutralnego stanu spokoju i harmonii, niezależnie od zewnętrznych czynników. Dzięki poszerzonej świadomości wzrasta również zdolność prawidłowej interpretacji odczuwanych tendencji, zdolność do życia w zgodzie z uniwersalnymi prawami, kodem wszechświata i wewnętrznym dźwiękiem duszy.


Mantra jest integralną częścią Kundalini Jogi, w tej tradycji włączonej z tradycji Sikhów, zwaną Shabd Guru, .

Mantra może być słuchana lub praktykowana w śpiewaniu. Śpiewany dźwięk głęboko penetruje podświadomość usuwając korzenie negatywnych zapisów, destrukcyjnych wzorców zachowań, źródeł ograniczeń, wielu kompleksów, strachu oraz wielu innych negatywnych emocji. Zawartość podświadomości wpływa na naszą osobistą rzeczywistość. Mantra jest najsilniejszą praktyką dla obciążonego umysłu współczesnego człowieka.


Mantra to siła słowa, dźwięku i rytmu. Słowa mantr mają ładunek pozytywnej afirmacji. Słowa mantr pochodzą z Sanskrytu, udoskonalonego języka starożytnych Indii, Pali, lub Gurmukhi; są to dźwięki o pozytywnym ładunku emocjonalnym, penetrujące strukturę wody twojego ciała, przywracające obraz harmonii i piękna. Mantra jest nie tylko praktyką oczyszczającą i wzmacniającą, ale również jest praktyką, która relaksując i uwalniając czyni cię pięknym wewnętrznie i zewnętrznie.

 

 

 
 
 
 
Stowarzyszenie  /   Joga  /   Styl życia  /   Wydarzenia  /   Publikacje  /   Nauczyciele  /   Linki  /  

2009© 3HO Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

wykonanie inti.pl
>